Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.7.2019г. до 30.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 169/2019 Квалифицирани състави на кражба Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Е.Е.Л.,
Т.Ж.М.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 30.7.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият Е.Е.Л., ЕГН ********** мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”. ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият Т.Ж.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.
Е.Е.Л.
Т.Ж.М.
В законна сила на 7.8.2019г.
2 НОХД No 169/2019 Квалифицирани състави на кражба Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Е.Е.Л.,
Т.Ж.М.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 30.7.2019г.
Е.Е.Л.
На осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, б. „б“, предл.І-во от НК на подсъдимия Е.Е.Л. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на подсъдимия Е.Е.Л. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - ДВЕСТА ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Ж.М.
На осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, б. „б“, предл.І-во от НК на подсъдимия Т.Ж.М. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на подсъдимия Т.Ж.М. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИН; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ; - ДВЕСТА ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
В законна сила на 30.7.2019г.