Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.7.2019г. до 22.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 209/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.М.Х. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Определение от 22.7.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на М.М.Х., мярка за неотклонение - “задържане под стража”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.М.Х.
В законна сила на 30.7.2019г.