Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.7.2019г. до 10.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 195/2019 Производство по УБДХ РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ А.Р.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.7.2019г.
НАЛАГА на А.Р.Б., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, административното наказание – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, за това, че около 19 ч. на 09.07.2019 г. на публично място – в центъра на с. Подвис пред дом № 2 на ул. Иван Вазов е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, като е отправял закани, че ще влиза в домовете на хората и ще прави бели, като освен това бил само по слипове и неприкрито проявявал сексуален интерес към 9 годишната Х.П. Д., като със същите си свои действия лицето е изразило явно неуважение към обществото и към намиращите се там граждани, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.НП-потвърдено
А.Р.Б.
НАЛАГА на А.Р.Б., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, административното наказание – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, за това, че около 19 ч. на 09.07.2019 г. на публично място – в центъра на с. Подвис пред дом № 2 на ул. Иван Вазов е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, като е отправял закани, че ще влиза в домовете на хората и ще прави бели, като освен това бил само по слипове и неприкрито проявявал сексуален интерес към 9 годишната Х.П. Д., като със същите си свои действия лицето е изразило явно неуважение към обществото и към намиращите се там граждани, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.
Мотиви от 10.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.