Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.5.2019г. до 30.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 132/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.С.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2019г.
К.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.К. за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2017г. в с.Грозден, общ.Сунгурларе като пълнолетен, без да е сключил брак заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст -непълнолетната Гена Миткова Маринова, поради което и на основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
Мотиви от 30.5.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.
2 НОХД No 152/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.Ж.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 30.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на Х. Атанасов С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 88/2018 г. по описа на РУ гр. Сунгурларе при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 377/2018 г. по описа на РП гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд-Бургас в седемдневен срок, считано от днес.
Х.Ж.С.
В законна сила на 7.6.2019г.
3 НОХД No 154/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
К.Х.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 30.5.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на К.Х.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ 128/2019 г. по описа на РУ гр. Карнобат при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 340/2019 г. по описа на РП гр. Карнобат.
К.Х.П.
В законна сила на 7.6.2019г.