-
,
29.5.2019. 29.5.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 92/2019 ... ... :
.
29.5.2019.
30.06.2000 . *** 30.06.2000 . . ., . , . ... **********,***, *** . .. ... **********,***, . ... ... , : 1. : , , . 2. : , , . 3. : , , . 4. : - , ., ., , - , ... .... 5. : . 6. : , . 7. : ... . ... .
29.5.2019.
2 No 216/2019 ...,
...
...,
...
:
.
29.5.2019.
5.7.2019.
3 No 124/2019 .78 .,
...
... :
.
29.5.2019.
... **********, *** ***, :***, *** , 15.07.2018 . . , , . . 47, , , ..., ********** *** 14 , 16- - .191, .1 . 78 1000 // , -.
...
. 78 1000 // , -.
29.5.2019.
28.6.2019.