Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.5.2019г. до 20.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 92/2019 РДГ Г.Н.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29 от 10.01.2019г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, В ЧАСТТА с която на Г.Н.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закон за горите и е постановено отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – 1.5 пр. кубични метра дърва за огрев от дървесен вид червен дъб. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29 от 10.01.2019г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, В ЧАСТТА с която, с която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението - 1 брой микробус „Мерцедес Спринтер“ с ДК №DDE 620 и № на рама WDB9034121P632533. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
2 АНД No 95/2019 МВР Е.А.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0454-000729 от 18.01.2019г. на началник РУ-Сунгурларе, с коeто на Е.А.К. с ЕГН ********** *** на основание чл. 175,ал.3,пр.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, а на основание чл.183,ал.1,т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 АНД No 123/2019 МВР И.К.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2019г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 1-0282-000071/22.02.2019г. на началника на РУ Карнобат В ЧАСТТА, с която на И.К.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 6месеца за нарушение по чл. 103 ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание глоба от 200лв. на 100лв., както и срока на наказанието лишаване от право на управление на МПС от 6 месеца на 2 месеца. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1-0282-000071/22.02.2019г. на началника на РУ Карнобат В ЧАСТТА, с която на И.К.Х. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.186,ал.7 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.