Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.5.2019г. до 16.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 89/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.Р.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 16.5.2019г.
Д.Р.И.
На осн. чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.28 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.Р.И. се определя наказание десет месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.
В законна сила на 16.5.2019г.
2 НОХД No 139/2019 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 16.5.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на А.Р.С. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.Р.С.
В законна сила на 28.5.2019г.
3 НОХД No 139/2019 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 16.5.2019г.
А.Р.С.
На осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК на обвиняемият А.Р.С. при условията на чл.54, ал. 1 от НК се определя наказание от шест месеца лишаване от свобода. Изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 години.
В законна сила на 16.5.2019г.