Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.5.2019г. до 14.5.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 63/2019

Палеж по непредпазливост

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

М.Г.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 14.5.2019г.
М.Г.П.

2

НОХД No 130/2019

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Х.Р.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на Х.Р.С., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 47/2019 г. по описа на РУ-Сунгурларе, пр.пр. № 236/2019 г. по описа на Районна прокуратура Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
Х.Р.С.
В законна сила на 22.5.2019г.

3

НОХД No 130/2019

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Х.Р.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 14.5.2019г.
Х.Р.С.
В законна сила на 14.5.2019г.