Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.5.2019г. до 13.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 940/2018 Делба А.Х.С. К.М.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 13.5.2019г.