П Р О Т О К О Л

 

05.04.2019 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На пети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор................................Щ.П...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..104......по описа за… 2019…година

На именното повикване в ...................12,30......................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.К., редовно призован лично и с назначения му служебен защитник адв. Ц..*** се явява прокурорът П..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.К.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм и желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Ц..

          АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

С.  А.  К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, ***.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Ц.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.К.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Ц.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ: С.А.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: АДВОКАТ И.Д.Ц., вписана в Адвокатска колегия -гр.Бургас, със служебен адрес ***

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият С.А.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, буква  „а” и буква  „б” от НК за това, че: на 19.02.2019 г. около 05:00 часа от купе във влак № 8627 с направление София-Бургас в района на ж.п.гара Карнобат, обл.Бургас при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон марка, употребявано на стойност 26,00 лв.; 1 бр. пяна за бръснете „NIVEA AFTER SHAVE“ на стойност 7,00 лв.; 2 кутии презервативи „DUREX“, с по 3 бр. във всяка кутия с единична цена 5,50 лева, на обща стойност  11,00 лв.; 5 комплекта обеци от бял метал, нови, имитиращи бяло злато, с кръгла форма, с единична цена 4,00 лева, на обща стойност 20,00 лв.; 9 комплекта обеци от жълт метал, нови, имитиращи жълто злато, с кръгла форма с единична цена 4,00 лева, на обща стойност 36,00 лв.; 1 комплект обеци, нови, с черни камъни и черни ресни на стойност 11,00 лв., 1 комплект обеци с жълт метал и зелени ресни, нови на стойност 11,00 лв., 1 чифт ръкавици, кафяви на цвят, употребявани на стойност 2,00 лв., 1 чифт долнище на анцуг, употребявано, синьо на цвят, без марка и модел на стойност 4,00 лв., 1 бр. тениска, марка „Армани“, обикновена, не оригинална, употребявана, червена на цвят на стойност 2,00 лв., 2 бр. рутера, марка „TP Link“, употребявани, с единична цена 16,00 лева, на обща стойност 32,00 лв. и 1 чифт маратонките марка „Фешън“, тъмно сини на цвят на стойност 12,00 лв.- всички вещи на обща стойност 174,00 лв. / сто седемдесет и четири лева / от владението на собственика Н.Ч. / N.C./, гражданин на И., роден на ***г. в СССР, с паспорт № *** в гр.Й., И., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия С.А.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.А.К. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

   На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.А.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година и шест месеца лишаване от свобода.

   На основание чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С.А.К. е бил задържан по чл.64, ал.2 от НПК и с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 25.03.2019г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

4. Веществени доказателства –няма.

5. Разноските по делото в размер на 51,52 лева ще бъдат платени от обвиняемия С.А.К..

6. Имуществени вреди-  174,00 лева- възстановени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР Щ.П.  -__________________________

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. Ц.________________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ С.А.К. -_________________

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият С.А.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, буква  „а” и буква  „б” от НК за това, че: на 19.02.2019 г. около 05:00 часа от купе във влак № 8627 с направление София-Бургас в района на ж.п.гара Карнобат, обл.Бургас при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон марка, употребявано на стойност 26,00 лв.; 1 бр. пяна за бръснете „NIVEA AFTER SHAVE“ на стойност 7,00 лв.; 2 кутии презервативи „DUREX“, с по 3 бр. във всяка кутия с единична цена 5,50 лева, на обща стойност  11,00 лв.; 5 комплекта обеци от бял метал, нови, имитиращи бяло злато, с кръгла форма, с единична цена 4,00 лева, на обща стойност 20,00 лв.; 9 комплекта обеци от жълт метал, нови, имитиращи жълто злато, с кръгла форма с единична цена 4,00 лева, на обща стойност 36,00 лв.; 1 комплект обеци, нови, с черни камъни и черни ресни на стойност 11,00 лв., 1 комплект обеци с жълт метал и зелени ресни, нови на стойност 11,00 лв., 1 чифт ръкавици, кафяви на цвят, употребявани на стойност 2,00 лв., 1 чифт долнище на анцуг, употребявано, синьо на цвят, без марка и модел на стойност 4,00 лв., 1 бр. тениска, марка „Армани“, обикновена, не оригинална, употребявана, червена на цвят на стойност 2,00 лв., 2 бр. рутера, марка „TP Link“, употребявани, с единична цена 16,00 лева, на обща стойност 32,00 лв. и 1 чифт маратонките марка „Фешън“, тъмно сини на цвят на стойност 12,00 лв.- всички вещи на обща стойност 174,00 лв. / сто седемдесет и четири лева / от владението на собственика Н.Ч. / N.C./, гражданин на И., роден на ***г. в СССР, с паспорт № *** в гр.Й., И., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия С.А.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.А.К. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

   На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс и чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.А.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година и шест месеца лишаване от свобода.

   На основание чл.59, ал.2, вр.ал.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С.А.К. е бил задържан по чл.64, ал.2 от НПК и с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 25.03.2019г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

4. Веществени доказателства –няма.

5. Разноските по делото в размер на 51,52 лева ще бъдат платени от обвиняемия С.А.К..

6. Имуществени вреди-  174,00 лева- възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия С.А.К. с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 51,52 лева /петдесет и един лева и 52 стотинки/, която да се преведе по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД МВР -Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443, както и сумата по на 5.00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 104/2019 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила – 05.04.2019 г., да заплати доброволно:

- направените разноски  в размер на 51,52 лева /петдесет и един лева и 52 стотинки/, по сметка на ОД на МВР  Бургас - IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.40 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на С.А.К. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: