Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.3.2019г. до 20.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 20/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.С.Р. Д.Д.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2019г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №II-31/25.04.1992г. на община Бургас граждански брак между М. Станчева Р. с ЕГН ********** *** и Д.Д.Р. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Сунгурларе, ул. „Яна Лъскова“№20 на М. Станчева Р. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака М. Станчева Р. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име БОДУРОВА. ОСЪЖДА М. Станчева Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА Д.Д.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.