Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.3.2019г. до 5.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 415/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.3.2019г.