Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 1.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 32/2019 Други частни производства А.В.В.,
В.Д.В.
  Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.2.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.