Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.1.2019г. до 15.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 8/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.П.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.1.2019г.
С.П.Ж.
ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение на подсъдимия С.П.Ж., ЕГН-**********, а именно “ПОДПИСКА”
В законна сила на 23.1.2019г.
2 НОХД No 8/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.П.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 15.1.2019г.
С.П.Ж.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият С. П. Ж. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години. На основание чл.55 ал.2 от НК се определя и наказание “ГЛОБА“ в размер на 190 лв. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият С.П.Ж. се лишава от право да управлява МПС за срок от девет месеца.
В законна сила на 15.1.2019г.