П Р И С Ъ Д А 1/10.1.2019г.

гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ СЪСТАВ

в публично заседание на десети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

                                         

                               

при участието на секретаря Галина Милкова и прокурора П.И., като разгледа докладваното от съдия Иванова  н.о.х.д. № 416 по описа на КРС за 2018г., въз основа на закона и събраните по делото доказателства :

 

ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.М., *,           ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че  на  на  27. 08. 2018г. около 10:10 часа на Главен път I – 6 километър 449 по посока от град Карнобат, към град Айтос, управлявал моторно превозно средство-мотопед, черен на цвят, без номер на рамата, с надпис на седалката „Piaggio”, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране  от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или Областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика – за физически лица или по адреси на регистрация – за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган, поради което и на основание 345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП , вр. чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г. вр. чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000    (хиляда ) лева.

           Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: