Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.1.2019г. до 2.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1459/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Д.Г.,
И.Д.Т.,
Х.К.Х.,
З.Х.Т.,
С.Д.Т.
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ХИДРАВЛИЧИНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД,
Д.И.С.,
М.И.Г.,
С.И.С.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 2.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 1459/2018 година по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.