Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.11.2018г. до 14.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 359/2018 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 14.11.2018г.
НП-отменено
2 НОХД No 408/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
К.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.11.2018г.
Обвиняемият К.А.М., ЕГН-********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.І-во, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. І-во, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК за това, че: през периода 15.07.2018 г. – 17.07.2018 г. от двора и от ламаринена постройка в частен имот, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Екзарх Антим І” № 58 при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-счупване на остъкление на решетъчна врата на ламаринена постройка отнел чужди движими вещи - 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос“, модел „МВА 2000“, употребяван, син на цвят, с мощност 2000 W, ведно с употребяван диск на стойност 85,00 лв., 1 бр. акумулатор, марка „Банер“, с бяла пластмасова кутия с бял капак, неработещ, пукнат, със 110 амперчаса, 12 волта, 760 ампера стартов ток на стойност 25,00 лв., 1 чифт клещи, с дължина 30 см, тип „гарги“, употребявани, със синьо-черни дръжки, на стойност 3,00 лв., 1 чифт клещи, с дължина 20 см, тип „резачи“, употребявани, с червени дръжки, на стойност 3,00 лв., 1 чифт клещи, с дължина 30 см, тип „гарги“, употребявани, никелирани, с червени дръжки на стойност 4,00 лв., 1 бр. отвертка, употребявана, с червена пластмасова дръжка с плоско дълго тънко острие с обща дължина 25 см. на стойност 1,00 лв., 1 бр. макара, пластмасова, употребявана, черна на цвят, със счупена дръжка за навиване, с черен гумиран многожилен меден кабел с дължина 25 метра и сечение 2 x 1,5 кв. м. на стойност 33,00 лв., 1 бр. електрическа дрелка- перфоратор, с кабел марка „Бош“, модел „РВН 2100 RE“, употребявана, със зелен пластмасов корпус без свредло на стойност 160,00 лв. - всички вещи на обща стойност 314,00 лева от владението на собствениците Димо Русев Тодоров от гр. Карнобат, обл.Бургас и Раим Шериф Шериф от с. Манолич, обл.Бургас без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи, собственост на Димо Русев Тодоров от гр. Карнобат, обл.Бургас възлизат на 121,00 лева, а общата стойност на отнетите вещи, собственост на Раим Шериф Шериф от с. Манолич, обл.Бургас възлизат на 193,00 лева - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.І-во, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. І-во, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК, като -на неустановена дата през периода от около 17:00 часа на 15.07.2018г. до около 07:00 часа на 16.07.2018г. от двора на частен имот, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Екзарх Антим І” № 58 при условията на опасен рецидив отнел чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор, марка „Банер“, с бяла пластмасова кутия с бял капак, неработещ, пукнат, със 110 амперчаса, 12 волта, 760 ампера стартов ток на стойност 25,00 лв. от владението на собственика Димо Русев Тодоров от гр. Карнобат, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК и -на неустановена дата през периода от 23:00 часа на 16.07.2018 г. до 08:00 часа на 17.07.2018 г. при условията на опасен рецидив от двора на частен имот, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Екзарх Антим І” № 58 отнел чужди движими вещи-, а именно: 1 чифт клещи, с дължина 30 см, тип „гарги“, употребявани, никелирани, с червени дръжки на стойност 4,00 лв. от владението на собственика Димо Русев Тодоров от гр. Карнобат, общ. Карнобат без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и 1 бр. макара, пластмасова, употребявана, черна на цвят, със счупена дръжка за навиване, с черен гумиран многожилен меден кабел с дължина 25 метра и сечение 2 x 1,5 кв. м. на стойност 33,00 лв. от владението на собственика Раим Шериф Шериф от с. Манолич, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и от ламаринена постройка в същия имот чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на остъкление на решетъчна врата отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос“, модел „МВА 2000“, употребяван, син на цвят, с мощност 2000 W, ведно с употребяван диск на стойност 85,00 лв., 1 чифт клещи, с дължина 30 см, тип „гарги“, употребявани, със синьо-черни дръжки на стойност 3,00 лв., 1 чифт клещи, с дължина 20 см, тип „резачи“, употребявани, с червени дръжки на стойност 3,00 лв., 1 бр. отвертка, употребявана, с червена пластмасова дръжка с плоско дълго тънко острие с обща дължина 0,25 см. на стойност 1,00 лв. от владението на собственика Димо Русев Тодоров от гр. Карнобат, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и 1 бр. електрическа дрелка-перфоратор, с кабел, марка „Бош“, модел „РВН 2100 RE“, употребявана, със зелен пластмасов корпус без свредло на стойност 160,00 лв. от владението на собственика Раим Шериф Шериф от с. Манолич, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои-престъпление по чл.196, ал.1, т.2, предл.“първо“, вр. чл.195, ал.1, т.3-предл.“първо“, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия К.А.М., ЕГН-********** за извършеното престъпление, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.І-во, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. І-во, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС на обвиняемия К.А.М., ЕГН-********** се определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК, времето, през което е бил задържан по Закона за МВР, по чл.64, ал.2 от НПК и с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 02.08.2018г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
К.А.М.
В законна сила на 5.11.2018г.