Мотиви към присъда по НОХД № 348/2018 г.

 

 

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – Карнобат против Н.С.Х. с обвинение за престъпление по  чл.152, ал.3, т.5; вр.ал.1, т.2 пр.първо; вр.чл.29, ал.1 б. „а“  от НК осъществено по отношение на Н.Н.Г.  и за престъпление по чл.152, ал.3, т.5; вр.ал.1, т.2 вр. чл.18, ал.1 вр.чл.29, ал.1 б. „а“  от НК осъществено по отношение на А.Х.И..

В съдебно заседание представителят на Карнобатската районна прокуратура пледира по отношение на подс. Х. да се наложи наказание около средния размер за всяко едно от двете престъпления, което да се редуцира на основание чл.58а от НК, като се приспадне времето през което подс.Х. е бил с МНО „задържане под стража“.

Защитникът на подсъдимия пледира при определяне на наказанието, съдът да вземе предвид, че същият е съдействал при разкриване на престъплението, изразил е разкаяние и съжаление, поради следва да му се наложи наказание около средния размер, което да бъде намалено с приложението на чл.58а от НК, като се приспадне времето в което подс.Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Подсъдимият признава вината си, изразява пред съда съжаление за извършеното и посочва, че е извършил деянията под въздействието на алкохола.

Делото бе разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК и съдебното следствие се проведе по правилата на чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът, след като се съобрази с направените пълни самопризнания от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителният акт.

 

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

.........................................................................................................................................................................................................

Настоящата престъпна дейност е осъществена, след като подс.Х. е осъждан два пъти за престъпления срещу половата неприкосновеност, т.е. той е личност, явяваща се особено опасна за обществото и е наложително да бъде изолиран от обществото за по-дълъг период от време през който същият да се превъзпита и поправи, както и да му се попречи да върши други престъпления. Очевидно наложените до момента наказания не са подействали възпиращо и възпитателно и за изпълнение на целите, предвидени в чл. 36 от НК се налага приложението на чл. 24 от НК. Воден от горните съображения съдът увеличи определеното общо наказание от девет години лишаване от свобода с една година и определи подс.Х. да изтърпи наказание от десет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим.

От така наложеното наказание „Лишаване от свобода”, на основание чл.59, ал.1 т.1 от НК, беше приспадното времето, през което подсъдимият Х. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

На основание чл.301, ал.1, т.12 НПК, предвид обстоятелството, че подсъдимият е признат за виновен по обвинението, на него следва да бъдат възложени разноските по делото в размер на 2308.73 лева за направени по делото разноски.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                  

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: