П Р О Т О К О Л

 

07.11.2018  година                                                      град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                               І    състав

На седми ноември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

   Съдебни заседатели: 1.................................

                            2.................................

 

Секретар …………………ВЕСКА ХРИСТОВА...…........................................

Прокурор............................П.И.………...................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......СТАНЧЕВА....………….

Наказателно общ характер дело номер….342….по описа за 2018 година …

На именното повикване в ..................11.00……….................часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

Обвиняемият А.И.М., редовно призован по телефона не се явява.

Защитникът на обвиняемия адв.Д., редовно призован явява се лично.

Прокурорът И.:  В съдебно заседание не се явява подсъдимия. Явяването му е задължително, поради което ход на делото не следва

да се дава.

         Адв. Д.: Г-жо председател, вчера с мен се свърза управителя на фирмата, в която работи моя подзащитен и каза, че сам не може да се върне, тъй като е слабо грамотен не може да се върне сам. Упрвителя каза, че организира връщането на работниците от остров Корсика с два буса, а обвиняемия не разполага със средства и не знае език. Управителят ми каза, че в периода 15-20.12.2018 г. ще се върнат всички работници. Моля да върнете делото на прокурора за да се внесе по общия ред. Поддържаме споразумението, но тъй като не може да се върне може да се съди задочно.

         В предходно съдебно заседание защитникът на обв.М. заяви, че делото следва да се върне на прокуроратурата, за да се внесе по общия ред, а днес посочи, че няма конкретна дата, на която обв.М. ще бъде в страната и направи изявление делото да се върне на прокурора, за бъде водено като задочно производство.

         Съдът положи усилия в максимална степен да открие обв. А.И.М., който редовно призован не се явява. Поради неявяването на обвиняемия, чието участие в настоящото производство е задължително, съдебното производство по НОХД 342/2018 година по описа на РС -Карнобат следва да бъде прекратено и делото следва да бъде върнато на РП – Карнобат.

              Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 342/2018г. по описа на Районен съд Карнобат.

ВРЪЩА делото на прокурора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Определението е окончателно.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

 СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: