Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.10.2018г. до 29.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 370/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 29.10.2018г.
НП-отменено
2 АНД No 374/2017 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР.СОФИЯ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 29.10.2018г.
НП-отменено
3 НЧХД No 63/2018 Клевета и квалифицирана клевета В.П.П.,
А.Б.А.
А.Б.А.,
В.П.П.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 28.9.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Б.А. с ЕГН **********, роден на ***г. в с.Везенково, български гражданин, женен, неосъждан, пенсионер за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2017г. около 20:06ч. на Единен европейски номер 112 разгласил позорни обстоятелства за В.П.П. с ЕГН ********** *** в качеството му на длъжностно лице-младши полицейски инспектор, при изпълнение на службата му -връчване на призовка за явяване в РУ Сунгурларе на трето лице, с изразите „един полицай надрусан, той е дрогиран, силно дрогиран“ , „скача да ни бие, той ме дърпа, с глава ме удря“, поради което и на основание чл. 148, ал.2 вр. ал.1, т.3 НК вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 2 000лева, като на основание чл.304 от НПК го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 148, ал.2 вр. ал.1, т.1 и т.3 НК за това, че на 20.09.2017г. около 19:40ч. в центъра на с.Садово публично разгласил позорни обстоятелства за В.П.П. с ЕГН ********** *** в качеството му на длъжностно лице-младши полицейски инспектор, при изпълнение на службата му -връчване на призовка за явяване в РУ Сунгурларе на трето лице, с израза„ти си пиян, целият миришеш на алкохол“. ОСЪЖДА А.Б.А., със снета по делото самоличност, да заплати на В.П.П. с ЕГН ********** сумата от 2000лв. представляваща обезщетение за нанесените му неимуществени вреди в резултат на извършено от него престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.09.2017 г. до окончателното й изплащане, като отхвърля иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер от 2500лв. ОСЪЖДА А.Б.А. да заплати на В.П.П. с ЕГН ********** сумата от 912лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА А.Б.А. да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 80лв. представляваща държавна такса за гражданския иск. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.
А.Б.А.
В.П.П.
Мотиви от 1.10.2018г.
4 НОХД No 351/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Х.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 11.10.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението между страните по силата на което: Обвиняемия Х.К.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 27.08.2018г. около 09:00часа в село Лозарево на улица ‘‘Москва‘‘ , общ.Сунгурларе , обл.Бургас управлявал МПС - лек автомобил , марка******* , собственост на К.К.С. от гр.Ямбол , ползван от Т.М.И. , живущ *** с концентрция на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда , а именно 0,7 промила установено по надлежния ред с техническо средство дрегер 7510 ARDN 0066 , след като е осъден с влязла в сила присъда – НОХД №151/2017 по описа на РС-Карнобат по което е одобрено Споразумение № 31/11.04.2017г.влязло в законна сила на 11.04.2017г. за деяние по чл.343б ,ал.1 от НК -престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл -престъпление по чл. 343 б, ал.2; вр. ал. 1 от НК За посоченото престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Х.К.К. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в при първоначален общ режим и глоба от 250.00-двеста и петдесет лева. На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС на обвиняемия Х.К.К. се определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на определеното наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
Х.К.К.
В законна сила на 11.10.2018г.