-
,
15.10.2018. 15.10.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 335/2017 "" . "" - :
.
15.10.2018.
-
2 No 368/2017 "" . "" - :
.
15.10.2018.
-
3 No 372/2017 "" . "" - :
.
15.10.2018.
-
4 No 211/2018 ...,
-
... :
.
15.10.2018.
26.12.2017. . , . ,. ***** **** 99 9 . 79,00 , 0.90, CD , 27.00 75.00 , 181.90 ... ***, , - .194, .3 . .1 . 304 .194, .1 , . 305, .6 . . 218 .1 , -.
...
17.10.2018.

31.10.2018.
5 No 263/2018 .,
...
... :
.
20.9.2018.
...
. ..., ********** .152, .1, .2 ..18, .1 . . 58 , . .170, .2 . .1 . . 58 , . . . 23, . 1 . ... , , .
25.9.2018.
6 No 381/2018 .,
...
... :
.
8.10.2018.
...
. . 343, . 2, . . 343, . 1 , . . 55, . 1, . 1 , ..., 450 . . . 57, . 1, . 2, . . . 343, . . 343, . 1, . . 37, . 1, . 7 ... .
8.10.2018.