Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.9.2018г. до 27.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 298/2018 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
Ж.И.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 27.9.2018г.
Ж.И.К.
НА осн. чл.325,ал.2;вр.ал.1 от НК , ВР. чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия Ж.И.К. с ЕГН: ********** *** се определя наказание : ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , като на осн.чл.66,ал.1 от НК се отлага изтърпяване на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ
В законна сила на 27.9.2018г.
2 НОХД No 364/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Т.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 19.9.2018г.
Г.Т.М.
На осн. чл. 343в, ал.2 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК наказание – три месеца лишаване от свобода. На осн. чл.41 ал.6 вр.чл. 57 ал.1 т.2 буква“а“ от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. На основание чл.55 ал.2 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 300 лв.
В законна сила на 19.9.2018г.
3 НОХД No 365/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ж.Б.Ж. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 27.9.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Ж.Б.Ж. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Ж.Б.Ж.
В законна сила на 5.10.2018г.
4 НОХД No 365/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ж.Б.Ж. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.9.2018г.
Ж.Б.Ж.
На осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, чл. 55, ал. 1 от НК на обв. Ж.Б.Ж. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.55 ал.2 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 190 лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Ж.Б.Ж. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 27.9.2018г.
5 НОХД No 370/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Н.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 27.9.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на С.Н.Д. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.Н.Д.
В законна сила на 5.10.2018г.
6 НОХД No 370/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Н.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.9.2018г.
С.Н.Д.
На осн. чл. 343б, ал. 1, на осн. чл. 55, ал. 1 от НК, на обв. С.Н.Д. се определя ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.чл.55 ал.2 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия С.Н.Д. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 27.9.2018г.