Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.9.2018г. до 26.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 213/2018 Лека телесна повреда В.П.К. Д.К.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 26.9.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 250, ал.1, т.1 от НПК, във връзка с чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 213/2018 г. по описа на РС-Карнобат.
В законна сила на 4.10.2018г.