Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.9.2018г. до 25.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 219/2018 ИААА Т.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 25.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22-0000047 от 16.03.2018г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, с коeто на Т.Г.Т. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 43,ал.1,т.14 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС и на основание чл. 178а, ал.10 е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
2 НОХД No 363/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Т.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 25.9.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Г.Т.М., ЕГН-********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Г.Т.М.
В законна сила на 4.10.2018г.
3 НОХД No 363/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Т.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 25.9.2018г.
Г.Т.М.
На осн.чл. 345, ал.2, вр. чл.345, ал.1 от НК, вр. чл.140, ал.1 от ЗДвП, вр. чл.2 и чл.3, ал.1 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г за регистриране, отчет и пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, на обвиняемият Г.Т.М. се определя на осн. чл. 55 ал.2 от НК наказание – "глоба" в размер на 400 лв.
В законна сила на 25.9.2018г.