Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.9.2018г. до 21.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 424/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.С.Д. МЛАДОСТ АД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.9.2018г.