Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.9.2018г. до 11.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 943/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Н.И. А.Ф.Ю. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 11.9.2018г.
В законна сила на 27.9.2018г.
2 НОХД No 346/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.9.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на С.Д.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 273/2018 година по описа на РУ – гр. Карнобат, пр. вх. № 620/ 2018 г. по описа на РП – Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.
С.Д.Д.
В законна сила на 19.9.2018г.
3 НОХД No 346/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.9.2018г.
Подсъдимият С.Д.Д. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 23.08.2018 г. около 21,30 часа в гр. Карнобат на бул. „Москва” до бл. 85 по посока гр. Сливен към гр. Айтос управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,73 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство- Алкотест Дрегер 7410+ с фабричен № ARSM 0094 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на С.Д.Д., ЕГН-**********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 2 от НК глоба от 195 /сто и деветдесет и пет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на подсъдимия С.Д.Д., ЕГН-**********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние С.Д.Д., ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 23.08.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
С.Д.Д.
В законна сила на 11.9.2018г.
4 НОХД No 347/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.В.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.9.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на В.В.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по № 388/2015 година по описа на РУ – гр. Карнобат, намиращо се на досъдебна фаза, пр. вх. № 1032/2015 г. по описа на РП – Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.В.С.
В законна сила на 19.9.2018г.
5 НОХД No 347/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.В.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.9.2018г.
Обвиняемият В.В.С., ЕГН ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 26.06.2015 г. от частен дом в с.Екзарх Антимово, община Карнобат, обл.Бургаска, чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел чужди движими вещи – 1 бр.ъглошлайф, марка и модел “BOSCH GW11-125 C 1E” на стойност 280,00 лева, 1 бр.електрически котлон марка „Елеком“ на стойност 42,00 лв., 1 бр.аудиоплеар марка и модел „PHILIPS AZ 302/12AQOS1204381962“на стойност 55,00 лева и 1 бр. гидория с 28 елемента марка “Wert”на стойност 45,00 лева, или всички вещи на обща стойност от 422.00лв.(четиристотин двадесет и два лева) от владението на собственика С.В.К.от Руска Федерация, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.197, ал.1, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, предл. „второ“, вр. чл. 194, ал.1 от НК. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия В.В.С., ЕГН ********** за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, предл. ІІ-ро, вр. чл. 194, ал.1 от НК, на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т.4, предл. „второ“, вр. чл. 194, ал.1 от НК, във вр. чл. 54, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото в размер на 34.96 лева ще бъдат заплатени от обвиняемия.
В.В.С.
В законна сила на 11.9.2018г.