Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.9.2018г. до 7.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 332/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.Н.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 7.9.2018г.
На 19. 08. 2018 година около 10.30 часа в гр. Карнобат по бул.”Москва” в близост до Автогара гр.Карнобат по посока на движение от гр.Сливен към гр.Айтос управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Ескорт“ с ****в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №16 – 0282 – 000575 от 31. 12. 2016 година, издадено от началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, влязло в законна сила на 29.11.2017 година - престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия М.Н.Т., ЕГН-********** от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл.343в ал.2, вр. ал.1 от НК, като М У Н А Л А Г А АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на бюджета на съдебната власт, която да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.
М.Н.Т.
Мотиви от 12.9.2018г.
мотиви
В законна сила на 26.9.2018г.