Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.9.2018г. до 5.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 307/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Е.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.9.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.Е.Г., ЕГН-**********,*** ТОВА, че на 31.07.2018 г. около 11:15 часа в град Карнобат, по бул. “Москва” до Автогара Карнобат, обл. Бургас управлявал моторно превозно средство мотопед, мрака „YIBEN YB125T-15” син на цвят, с номер на рама LYDTCJF0381001590, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № І-45 от 24. 03. 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, поради което на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
С.Е.Г.
Мотиви от 5.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.