Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.8.2018г. до 17.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 194/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.С.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 9.8.2018г.
1. Подсъдимият В.С.А. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно: за това, че на 06.11.2016 г. около 23,15 ч. в гр. Карнобат до бензиностанция “Лукойл ” Б109 управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил “Мерцедес Спринтер” с ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,40 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510 ” с фабричен № ARBA 0159. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага по-лекото наказания, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – глоба. Не се налага и наказанието предвидено в чл.343г от НК – лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК – подсъдимия е неправоспособен.
В.С.А.
В законна сила на 9.8.2018г.
2 НОХД No 300/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.8.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на М.Б.А., ЕГН: **********,***, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 71 / 2018г., по описа на РУ- Карнобат, пр.вх. № 171 / 2018г. по описа на РП- Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Б.А.
В законна сила на 25.8.2018г.
3 НОХД No 300/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 17.8.2018г.
Обвиняемият М.Б.А. ЕГН: ********** се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по смисъла чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. II-o, т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.28 от НК, а именно за това, че на 05.03.2018г. при условията на повторност в немаловажен случай, в казино „Лардж“, находящо се в гр. Карнобат, ул. ***, от игрален автомат „Vega Vision”, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот– огъване на вратичка на касета за съхранение на бакноти, отнел чужди движими вещи – 170, 00 лв. /сто и седемдесет лева/ от владението на собственика казино „Ларж“ ЕООД гр. Самоков, предствлявано от Я.Р.Ж. от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от обвиняемия М.Б.А. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия М.Б.А. за извършеното престъпление, на основание 195, ал. 1, т. 3, предл. II-o, т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр.чл.28 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия М.Б.А. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.Б.А.
В законна сила на 17.8.2018г.
4 НОХД No 317/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Е.Ш. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 17.8.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Е.Ш. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Е.Ш.
В законна сила на 25.8.2018г.
5 НОХД No 317/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Е.Ш. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 17.8.2018г.
Е.Ш.
На осн. чл. 343 б, ал.1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв.Е.Ш. се определя: наказание "лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години, както и наказание „глоба” в размер на 195,00 (сто деветдесет и пет) лева. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 /пет/ месеца.
В законна сила на 17.8.2018г.