Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.8.2018г. до 14.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 203/2018 МВР Ю.Х.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.8.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0282-000113/22.03.2018 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Ю.Х.М., ЕГН-**********,***, на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 8.9.2018г.