Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.8.2018г. до 9.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 194/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.С.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 9.8.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимия В.С.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.С.А.
В законна сила на 17.8.2018г.