Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.7.2018г. до 26.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 189/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 26.7.2018г.
К.А.А.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимата К.А.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 3.8.2018г.
2 НОХД No 189/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 26.7.2018г.
К.А.А.
На осн. чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК на подсъдимата К.А.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от девет месеца, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.
В законна сила на 26.7.2018г.