Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.7.2018г. до 24.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 338/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Л.М.,
С.Д.Г.
ЗКПУ ШЕХОВО СЕЛО ДЪБОВИЦА,
С.Т.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 24.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 338/2015 година по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2018г.
2 НОХД No 283/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Х.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Х.С.С., ЕГН-********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 227/2018 година по описа на РУ – гр. Карнобат, намиращо се на досъдебна фаза, пр. вх. № 505/2018 г. по описа на РП – Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок считано от днес.
Х.С.С.
В законна сила на 1.8.2018г.
3 НОХД No 283/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Х.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.7.2018г.
Обвиняемият Х.С.С., ЕГН-********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 06.07.2018 година около 15.40 часа в гр.Карнобат, обл.Бургаска на Главен път I-6 на километър 449 в посока от гр.Бургас към гр.Карнобат, управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Фолксфаген“ модел „Голф“ с рег. № А7127АМ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с фабр.№ ARSM-0094-престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Х.С.С., ЕГН-********** за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 2 от НК глоба от 195 /сто и деветдесет и пет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия Х.С.С., ЕГН-**********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние обв. Х.С.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 06.07.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
Х.С.С.
В законна сила на 24.7.2018г.