Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.6.2018г. до 6.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 129/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
Т.Д.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 6.6.2018г.
І. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.Д.С., …, едно общо най-тежко наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 144/2015 г. на РС-Елхово и НОХД № 115/2015 г. на РС-Елхово. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода.ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от така определеното му общо най-тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК. ІІ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.Д.С., …, едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 4295/2011 г. на РС-Бургас, по НОХД № 719/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 371/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 1275/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 576/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 709/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 416/2016 г. на РС-Елхово и по НОХД № 6929/2016 г. на РС-Бургас. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Т.Д.С. от една година и шест месеца лишаване от свобода с допълнително ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК. НА ОСНОВАНИЕ чл. 27 ал. 2 от НК присъединява изцяло наложеното наказание лишаване от свобода по НОХД № 289/2017 г. по описа на РС-Карнобат на осъдения Т.Д.С., което е в размер на 5 месеца лишаване от свобода към така определеното общо най-тежко и увеличено наказание лишаване от свобода в размер на две години и три месеца лишаване от свобода по НОХД № 4295/2011 г. на РС-Бургас, по НОХД № 719/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 371/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 1275/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 576/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 709/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 416/2016 г. на РС-Елхово и по НОХД № 6929/2016 г. на РС-Бургас.НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на същото присъединено му наказание от пет месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от същото присъединено му наказание от пет месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК.
Т.Д.С.
І. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.Д.С., …, едно общо най-тежко наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 144/2015 г. на РС-Елхово и НОХД № 115/2015 г. на РС-Елхово. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода.ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от така определеното му общо най-тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК. ІІ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.Д.С., …, едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 4295/2011 г. на РС-Бургас, по НОХД № 719/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 371/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 1275/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 576/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 709/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 416/2016 г. на РС-Елхово и по НОХД № 6929/2016 г. на РС-Бургас. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Т.Д.С. от една година и шест месеца лишаване от свобода с допълнително ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК. НА ОСНОВАНИЕ чл. 27 ал. 2 от НК присъединява изцяло наложеното наказание лишаване от свобода по НОХД № 289/2017 г. по описа на РС-Карнобат на осъдения Т.Д.С., което е в размер на 5 месеца лишаване от свобода към така определеното общо най-тежко и увеличено наказание лишаване от свобода в размер на две години и три месеца лишаване от свобода по НОХД № 4295/2011 г. на РС-Бургас, по НОХД № 719/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 371/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 1275/2015 г. на ОС-Бургас, по НОХД № 576/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 709/2015 г. на РС-Елхово, по НОХД № 416/2016 г. на РС-Елхово и по НОХД № 6929/2016 г. на РС-Бургас.НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Т.Д.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на същото присъединено му наказание от пет месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК и чл. 59, ал.1 от НК от същото присъединено му наказание от пет месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Т.Д.С. лишаване от свобода, както и времето през което същия осъден е бил задържан по ЗМВР или спрямо него е била взета МНО „Задържане под стража“ по реда на НПК.
В законна сила на 22.6.2018г.
2 НОХД No 200/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
В.К.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 6.6.2018г.
На 18. 05. 2018 г. в град Карнобат, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и 2 „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори. (2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“ и чл. 30 „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“ от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл.“ С наредбата се определят: 1. условията и редът за разрешаване на физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.), и техните препарати за: а) медицински, научни и лабораторни изследвания; б) образователни цели; в) поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества; 2. условията и редът за използването на наркотичните вещества и прекурсорите за целите по т. 1. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от ЗКНВП- „ Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат; 2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори. (2) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;“, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията веществата като наркотични- „Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1, а именно: 1 брой топче суха зелена тревна маса- коноп с тегло от 0, 774 / нула цяло седемстотин седемдесет и четири / грама със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол 9.00 тегловни процента на стойност 4.64/ четири лева и шестдесет и четири стотинки/лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и 1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ с размери 7см. на 10 см.съдържащо суха зелена тревна маса - коноп с тегло от 3,116/ три цяло и сто и шестнадесет / грама със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол 10.10 тегловни процента на стойност 18.70/ осемнадесет лева и седемдесет/лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.5 във вр. ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списьк № 1 от сьщата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, като го оправдава частично по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по чл.354а, ал.3 предл.второ, т.1 предл първо от НК и НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия В.К.Н., ЕГН-********** от наказателна отговорност за извършеното от него горепосочено престъпление, като М У Н А Л А Г А АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на бюджета на съдебната власт, която да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, намиращи се на съхранение в Централно митническо управление гр. София: наркотично вещество с общо нето тегло 0,774 грама и 3,116 грама – наркотично вещество марихуана - предмет на извършеното престъпление по чл. чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК. На основание чл. 91 и чл. 92 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, след влизане на присъдата в сила отнетото в полза на държавата и описано по-горе веществено доказателство следва ДА СЕ УНИЩОЖИ, доколкото същото представлява високорисково наркотично вещество. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б "А" от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото: 1 бр. плик с опаковки, приложени към НОХД № 200/2018 г., който следва да бъде унищожен като вещи без стойност и възможна употреба от комисия по реда на ПАС. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, В.К.Н., ЕГН-**********,***, да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 68.70 лева /шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.
В.К.Н.
Мотиви от 13.6.2018г.
3 НОХД No 200/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
В.К.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на подс. В.К.Н., ЕГН **********,***, мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.
В.К.Н.