Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.5.2018г. до 29.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 155/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Я.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 29.5.2018г.
М.Я.М.
Мотиви от 29.5.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
2 НОХД No 193/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Х.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 29.5.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на А.Х.А. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.Х.А.
В законна сила на 6.6.2018г.
3 НОХД No 193/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Х.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 29.5.2018г.
А.Х.А.
На осн.чл.343б, ал.1, чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обв.А.Х.А. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК в размер на пет месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от три години. На основание чл. 55, ал. 2, вр.ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.Х.А. за горепосоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК се налага и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1 от НК на обвиняемия А.Х.А. не се налага наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, тъй като същият е неправоспособен водач и не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. За престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК на осн. чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на обв.А.Х.А. се определя наказание ГЛОБА в размер на 250 лева. На осн. чл.23, ал.1 от НК на обв.А.Х.А. се определя едно общо най-тежко наказание за горепосочените две престъпления по чл.343б, ал.1 от НК и чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание в размер на 5 м. ЛОС се отлага за изпитателен срок от 3 г. На осн.чл.23, ал.3 от НК наложеното най-голямо по размер наказание за престъпление по наказание чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК ГЛОБА в размер на 250 лева се присъединява изцяло към наложеното общо най-тежко наказание в размер на 5 м. ЛОС.
В законна сила на 29.5.2018г.