Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.5.2018г. до 21.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 108/2018 МВР Ю.Г.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0282-000094/14.03.2018 г. на началника на ОДМВР-Бургас, РУ - Карнобат, с което на Ю.Г.Д., ЕГН-**********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП.
2 АНД No 156/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Т.С.Ц. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.С.Ц., ЕГН-**********,*** за виновен за това, че на 26.04.2018 г. около 10:50 часа в село Крушево, общ. Карнобат, област Бургас, до сградата на кметството, управлявал моторно превозно средство-мотопед, черен на цвят, неустановена марка, с номер на рама RFPJP45AW4L585940, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № І-45 от 24. 03. 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, поради което на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в петнадесетдневен срок пред срок пред Бургаския окръжен съд, считано от днес за обв. Ц.,***, считано от датата на уведомяването.
Т.С.Ц.
Мотиви от 21.5.2018г.
В законна сила на 7.6.2018г.
3 АНД No 156/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Т.С.Ц. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Т.С.Ц., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по БП № 282 ЗМ-144/2018 г. на РУ-Карнобат, пр. пр. 331/2018 г. на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за обв. Т.С.Ц.,*** от уведомяването.
В законна сила на 30.5.2018г.