Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.5.2018г. до 16.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 86/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.К.К. Л.Д.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.К.К. с ********** *** против Л.Д.П. с ЕГН********** *** иск да се изменени Решение № 58 от 18.04.2017г. по гр.дело № 134 от 2017г. по описа Районен съд Карнобат и се предостави на него ползването на семейното жилище с административен адрес град Карнобат, обл.Бургас, ул.„Москва”, № 83 бл.№ 19 вх.2 ет.4, представляващо апартамент № 3 със застроена площ 58.47 кв.м, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, тоалетна и коридор, ведно с принадлежащо избено помещение № 12. ОСЪЖДА Ж.К.К. с ********** *** да заплати на Л.Д.П. с ЕГН********** *** сумата от 200лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Ж.К.К. с ********** *** за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила на 8.6.2018г.
2 АНД No 42/2018 МВР П.Е.С. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 16.5.2018г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0282-000005 от 07.02.2018г. на Началник на РУ Карнобат, с коeто на П.Е.С. с ЕГН ********** *** на основание чл. 175,ал.1,т.4 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6м; на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв. и на основание чл. 185 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв.. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.6.2018г.
3 АНД No 128/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Б.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 16.5.2018г.
Отменя МНО Подписка
В законна сила на 26.5.2018г.
4 НОХД No 165/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 16.5.2018г.
НАЛАГА на обвиняемия А.Р.Х.,ЕГН-********** за извършеното престъпление, на основание чл. 234, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал.1 от ЗТТСТИ, § 1., т. 4, т. 4г, т. 4д от Допълнителните разпоредби на ЗТТСТИ, вр. чл.55, ал.1, т.1 наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия А.Р.Х.,ЕГН-**********, наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Р.Х.
В законна сила на 16.5.2018г.
5 НОХД No 165/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на А.Р.Х.,ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 55/2018 г. по описа на РУ град Карнобат, пр.вх. № 141/2018 год. на РП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.Р.Х.
В законна сила на 25.5.2018г.
6 АНД No 173/2018 Производство по УБДХ РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ И.Д.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 16.5.2018г.
НП-потвърденоНАЛАГА на И.Д.С. с ЕГН ********** *** административното наказание – ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, за това че около 01.00 ч. на 16.05.2018 г. на публично място – в района на бензиностанция „Лукойл“, находяща се в гр. Карнобат е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, като е отправил псувни и обиди спрямо свидетелите И.С. и Б.А., като е обиждал същите с думите ***“ , като е дърпал за косите същите свидетелки С. и А., като със същите си свои действия лицето е изразило явно неуважение към обществото и към намиращите се там граждани, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.
И.Д.С.
Мотиви от 16.5.2018г.
В законна сила на 18.5.2018г.