Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.3.2018г. до 27.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 49/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Н.Е.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Е. С. с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, електромонтьор, с живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 07.12.2017г. в с гр.Сунгурларе противозаконно си служи с официален документ, издаден за друго лице- свидетелство за управление на МПС, издадено от Кралство Великобритания с лицензен № GEORG809125JA9KW, издадено на 16.08.2011г. на JOSEPH AARON GEORGES , роден на ***г. в ENGLAND, със срок на валидност 15.08.2021г. и номер АЕ 03986123 с цел да заблуди длъжностните лица Добромир Петров Чиликов-полицай ООР при РУ Сунгурларе и П. Магдаленов Петров-мл.инспектор ООР при РУ Сунгурларе като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.318 вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.
Н.Е.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Е. С. с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, електромонтьор, с живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 07.12.2017г. в с гр.Сунгурларе противозаконно си служи с официален документ, издаден за друго лице- свидетелство за управление на МПС, издадено от Кралство Великобритания с лицензен № GEORG809125JA9KW, издадено на 16.08.2011г. на JOSEPH AARON GEORGES , роден на ***г. в ENGLAND, със срок на валидност 15.08.2021г. и номер АЕ 03986123 с цел да заблуди длъжностните лица Добромир Петров Чиликов-полицай ООР при РУ Сунгурларе и П. Магдаленов Петров-мл.инспектор ООР при РУ Сунгурларе като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, поради което и на основание чл.318 вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.
Мотиви от 27.3.2018г.
2 НОХД No 56/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.И.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 27.3.2018г.
В.И.К.
На осн. чл.197,т.1;вр.чл.194,ал.1, чл.55, ал.1, т.2 буква“б“ от НК на обв.В.И.К. с ЕГН:********** *** се определя наказание : ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС-*** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; • БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО с продължителност 100 (СТО) часа ГОДИШНО , за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила на 27.3.2018г.
3 АНД No 70/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.П.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.П.И., ЕГН-********** *** за виновен за това че на 18.02.2018г. на Югозападен обход км. 8+100 метра, по посока от АМ- Тракия към гр. Карнобат, област Бургас управлявал моторно превозно средство– лек автомобил марка ****, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП , вр. чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и 5 от Наредба № І-45 от 24. 03. 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, поради което на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
А.П.И.
Мотиви от 27.3.2018г.
4 АНД No 70/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.П.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.3.2018г.
5 АНД No 77/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.А.И., ЕГН-**********, постоянен адрес:с*** за виновен в това, че на 25.09.2017г. около 17.00 часа в с. Екзарх Антимово, общ.Карнобат, Бургаска област на ул. „Дебър“ си служил с 2 бр. табели с регистрационен номер *******, издадени за друго моторно превозно средство-лек автомобил „Опел Вектра”, собственост на М.Я.С. от с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, които са били монтирани на управлявания от него лек автомобил „БМВ 318 И“, с номер на рама WBACE31020EU34127 - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
С.А.И.
Мотиви от 27.3.2018г.
6 АНД No 77/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.3.2018г.
7 АНД No 84/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.А. с ЕГН:********** *** е роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2017г. около 20часа в с.Чубра управлява мотопед с марка „RECTO“, с номер на рама№ L82TCAP99B1023350 и номер на двигател № BZ139QMA/11709403, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345,ал.2 , вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Бургаски окръжен съд в 15-дневен срок от съобщението до страните.
М.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.А. с ЕГН:********** *** е роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2017г. около 20часа в с.Чубра управлява мотопед с марка „RECTO“, с номер на рама№ L82TCAP99B1023350 и номер на двигател № BZ139QMA/11709403, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345,ал.2 , вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви от 27.3.2018г.
8 НОХД No 104/2018 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
З.В.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 61/2018 година по описа на РУ – гр. Карнобат, намиращо се на досъдебна фаза, пр. вх. № 157/2018 г. по описа на РП – Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок считано от днес.
З.В.В.
В законна сила на 4.4.2018г.
9 НОХД No 104/2018 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
З.В.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.3.2018г.
на основание 346а, т. 1, вр. чл. 346, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОТЛАГА, на основание чл. 69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
З.В.В.
В законна сила на 27.3.2018г.