Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.3.2018г. до 12.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 423/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.Д.В. З.Т.В. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.3.2018г.
2 Гражданско дело No 1027/2017 Искове за развод и недействителност на брака Б.М.Х. К.С.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.3.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 27.03.2009 година с акт за граждански брак № 0010 от 27.03.2009 година на Община Карнобат , обл. Бургаска между Б.М.Х. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес *** офис № 3 – адв. Я.С. и К.С.Х. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.
3 АНД No 45/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Х.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ПРИЗНАВА М.Х.Х. ЕГН-**********,*** за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2018г. около 14.50 часа в с.Камчия, общ.Сунгурларе, Бургаска област по главната улица, съвпадаща с път № 7305 управлявал собствения си лек автомобил ***без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 17-0454-000056/2017г. от 28.03.2017г. на Началника на РУ-гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в сила на 30.06.2017 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
М.Х.Х.
Мотиви от 12.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.
4 АНД No 45/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Х.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия М.Х.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по БП № 34/2018 г. на РУП Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за обв. М.Х.Х., а за РП-Карнобат от уведомяването.
В законна сила на 21.3.2018г.
5 НОХД No 92/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.И.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.И.Г. с ЕГН ЕГН:********** , мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Д.И.Г.
В законна сила на 28.3.2018г.