Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.2.2018г. до 5.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 424/2017 Делба Г.А.М. М.Х.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.2.2018г.
2 НЧХД No 457/2017 Лека телесна повреда В.Ж.Ж.,
Ж.К.К.,
К.А.К.
Ж.К.К.,
К.А.К.,
В.Ж.Ж.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 5.2.2018г.
ОДОБРЯВА спогодба постигната между В.Ж.Ж., ЕГН-**********,***; Ж.К.К., ЕГН-**********,*** и К.А.К., ЕГН-**********,*** по силата на която Тъжителят-подсъдим В.Ж.Ж., тъжителят-подсъдим Ж.К.К. и тъжителят-подсъдим К.А.К. ОТТЕГЛЯТ тъжбите си и взаимно се извиняват един на друг и изказват съжаление за случилото се на 26.10.2017 година, като заявяват, че за в бъдеще ще се въздържат от подобни прояви и желаят като съседи и роднини отношенията им да придобият характера, който са имали преди това. Разноските остават за сметка на всяка от страните така, както са ги направили. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.5, т.3 и т.4 НПК производството по НЧХД № 457/2017 година по описа на РС-Карнобат и внася делото в архив.
В законна сила на 5.2.2018г.