Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.1.2018г. до 23.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 916/2016 Искове за развод и недействителност на брака З.В.К. Е.А.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 23.1.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 16.08.2016 година с акт за граждански брак № 0002 от 16.08.2016 година на село Кликач, Община Карнобат , обл. Бургаска между З.В.К. и Е.А.К. поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.
В законна сила на 14.2.2018г.
2 АНД No 272/2017 РДГ А.И.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 23.1.2018г.
НП-отменено
В законна сила на 13.2.2018г.