-
,
19.1.2018. 19.1.2018.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 9/2015

...,
...

...,
...,
...

:
.

19.1.2018.

2

No 742/2016

...,
...,
...,
...

...,
...

:
.

19.1.2018.

3

No 1506/2017

...

..

:
.

19.1.2018.

5.2.2018.

4

No 434/2017

...

"" - .

:
.

19.1.2018.
17-0282-000705/18.09.20175 . -, ..., -**********,*** 100 ., .183, .5, .1 .6, .1 .

5

No 439/2017

.,
...

...

:
.

23.11.2017.
...
. . 343, . 2, . . 343, . 1 1. . 55, . 1, . 1 ..., . . . 57, . 1, . 3 . . . 68, .1 ... **********, , 858/2016. .
23.11.2017.