Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.1.2018г. до 15.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 481/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
С.П.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.1.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.П.Д. – роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, основно образование, пенсионер по болест, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН-********* ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08. 12. 2017 г. около 15.30 часа в гр. Карнобат, по ул. Ропотамо, в посока от бул. Москва към ул. Гоце Делчев управлявал моторно превозно средство– мотопед марка GARELLI с номер на рама 4119675, без регистрационна табела, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП във вр. чл.2, във вр. чл.10, ал.1 от Наредба № 1-45 от 24 март 2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
С.П.Д.
Мотиви от 15.1.2018г.
В законна сила на 31.1.2018г.
2 АНД No 481/2017 Производства по приложението на чл.78а НК Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
С.П.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия С.П.Д., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по ДП № 282 ЗМ-426/2017 г. на РУ-Карнобат, пр. пр. 983/2017 г. на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за обв. С.П.Д.,*** от уведомяването. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието завърши в 11.15 часа.
В законна сила на 23.1.2018г.
3 НОХД No 13/2018 Извършване на търговска дейност без разрешение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 15.1.2018г.
НАЛАГА на обвиняемата С.С.И., ЕГН:********** за извършеното престъпление, на основание чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал.1, от ЗТТСТИ, ”,§ 1., т. 4, т. 4г, т. 4д от Допълнителните разпоредби на ЗТТСТИ, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемата С.С.И., ЕГН **********, наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.234, ал.1, вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК на С.С. И., ЕГН:********** от право да упражнява търговска дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.С.И.
В законна сила на 15.1.2018г.
4 НОХД No 13/2018 Извършване на търговска дейност без разрешение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 15.1.2018г.
С.С.И.
В законна сила на 23.1.2018г.