Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.1.2018г. до 11.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 463/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Г.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 11.1.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.И. с ЕГН**********, ром, български гражданин, с основно образование, неосъжден, женен, работник в строителен маркет, от гр.Карнобат, ул.“Витоша“№37 за ВИНОВЕН в това, че на 22. 11. 2017 в гр.Карнобат управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел Астра“ с рег. № А7339АР без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление 17- 0282- 000075 / 22. 02. 2017 г. на Началник РУ – Карнобат, влязло в законна сила на 18.08.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.
Р.Г.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.И. …за ВИНОВЕН .., поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.
Мотиви от 11.1.2018г.
В законна сила на 30.1.2018г.
2 ЧНД No 482/2017 Производство по молби за реабилитация Х.С.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
  Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на Х.С.Р., ЕГН-**********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 482/2017 г. по описа на РС-Карнобат. Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд гр. Бургас в седемдневен срок от днес.
В законна сила на 18.1.2018г.