Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.1.2018г. до 4.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 407/2017 КАТ Е.Х.М. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0282-000722/03.10.2017 г. на началника на РУ МВР-Карнобат, с което на Е.Х.М., ЕГН-**********,*** е наложено административно наказанияе „глоба“ в размер на 500 лв. на основание чл.177, ал.4, предложение „първо“, вр. чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0282-000722/03.10.2017 г. на началника на РУ МВР-Карнобат, с което на Е.Х.М., ЕГН-**********,*** в частта, с която е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 предложение „първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 6.2.2018г.