Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 23.11.2017г. до 23.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1123/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Г.Г.Г. Г.Г.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 23.11.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Г.Г.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Г.Г.Г., ЕГН ********** в размер по на 130 лв. на месец, считано от 18.09.2017 г. до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, като издръжката ще се изплаща по банкова сметка *** П.Ж.Д. ЕГН ********** до края на всеки месец за който се отнася издръжката. Г.Г.Г., ЕГН ********** се задължава също така да заплати на детето Г.Г.Г., ЕГН ********** парична сума в размер на 1560 лв., представляваща издръжка за минало време за 12 месеца за времето от 18.09.2016 г. до 18.09.2017 г. по 130 лв. на месец, която сума ще се изплаща на равни месечни вноски от по 130 лв. заедно с дължимата текуща издръжка за периода от 18.09.2017 г. до 18.09.2018 г. Разноските по делото остават за страните както са направени.
В законна сила на 23.11.2017г.
2 НОХД No 283/2017 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 23.11.2017г.
М.А.С.
ПРИЗНАВА подс. М.А.С. ЗА ВИНОВНА в това, че на 05.12.2015 год. в с. Вълчин общ.Сунгурларе противозаконно присвоила чужди вещи-5 куб. м. дърва за огрев от вида „цер“ на с/ст 200 лв., собственост на М. А. С.,***, които погрешка са попаднали у нея, поради което и на осн. чл.207 ал.2 вр.ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на наказание „ГЛОБА“ в размер на 100лева.
Мотиви от 13.12.2017г.
В законна сила на 9.12.2017г.
3 АНД No 375/2017 МВР Н.Й.Й. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 23.11.2017г.
НП-потвърдено
4 АНД No 412/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
В.Т.Й. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 23.11.2017г.
В.Т.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.Й. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2017г. около 01:25 часа в град Карнобат, Бургаска област по улица „Кирил и Методий” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“ модел „Транзит” с рег. № А 59 42 ВВ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0237-000320 от 13.07.2016 г. на Началника на РУ-гр.Айтос при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в законна сила на 27.10.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.
Мотиви от 23.11.2017г.
В законна сила на 22.12.2017г.
5 НОХД No 437/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
В.М.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 23.11.2017г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия В.М.Г. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.М.Г.
В законна сила на 4.12.2017г.
6 НОХД No 437/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
В.М.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 23.11.2017г.
В.М.Г.
На основание чл. 235, ал.6, вр.ал.1 от НК чл. 54 от НК на обвиняемия В.М.Г. се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.
В законна сила на 23.11.2017г.