Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 14.11.2017г. до 14.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 832/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.С.,
Д.Г.Д.,
И.Г.Г.,
Д.Д.П.
М.С.Н.,
П.С.В.,
Г.И.М.,
Р.Д.М.,
И.Д.М.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 14.11.2017г.
2 АНД No 404/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ Д.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Д.Д. е роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ел.техник в „СЕ БОРНЕДЦЕ“, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.04.2017 г. около 14:00 часа на третокласен път № 795 на километър 59 в района на община Карнобат, Бургаска област в посока от гр.Карнобат към автомагистрала „Тракия“ управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха“ с номер на рама ****без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП: "Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с Наредба № 1-45 от 24 март 2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрирани пътни превозни средства на Министъра на вътрешните работи съгласувано с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната" - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Д.Д.Д.
Мотиви от 14.11.2017г.