Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 23.10.2017г. до 23.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 798/2017 Искове за развод и недействителност на брака З.А.К. П.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №№28/26.02.1984г. на община Карнобат граждански брак между З.А.К. с ЕГН ********** *** и П.К.К. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака З.А.К. с ЕГН ********** да запази брачното си фамилно име „К.“. ОСЪЖДА П.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА З.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 9.11.2017г.
2 Гражданско дело No 819/2017 Искове за развод и недействителност на брака И.А.И. Е.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 23.10.2017г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №393 на 04.09.1977г. на РНС гр.София граждански брак между И.А.И. с ЕГН ********** *** и Е.И.И. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Деветинци на съпруга И.А.И. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Е.И.И. с ЕГН ********** да запази брачното си фамилно име „И.“. ОСЪЖДА И.А.И. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА Е.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.