Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 18.10.2017г. до 18.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 384/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 18.10.2017г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения И.С.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен и настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 152/2017 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 380/2017 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения И.С.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода И.С.С. от две години лишаване от свобода с допълнително ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения И.С.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал. 1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода, времето през което осъденият И.С.С. е бил задържан под стража, считано от 23.08.2017 г. до 28.08.2017 г. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал. 2 от НК приспада от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД № 152/2017 г. по описа на РС-Карнобат, считано от 28.08.2017 г.
И.С.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения И.С.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен и настоящ адрес ***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 152/2017 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 380/2017 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения И.С.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода И.С.С. от две години лишаване от свобода с допълнително ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.41, ал.6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения И.С.С. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал. 1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода, времето през което осъденият И.С.С. е бил задържан под стража, считано от 23.08.2017 г. до 28.08.2017 г. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал. 2 от НК приспада от така определеното общо най-тежко и увеличено наказание от две години и три месеца лишаване от свобода изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД № 152/2017 г. по описа на РС-Карнобат, считано от 28.08.2017 г.
В законна сила на 1.11.2017г.