Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 28.9.2017г. до 28.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 251/2017 Лека телесна повреда Д.Н.Н. М.В.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Присъда от 28.9.2017г.
М.В.Т.
Мотиви от 10.10.2017г.
2 НОХД No 291/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Г.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 28.9.2017г.
С.Г.С.
На осн.чл. 343б, ал.1 от НК,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подс.С.Г.С. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и наказание „глоба“ в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ . На осн. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК на подсъдимия С.Г.С. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 във вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК се приспада времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 17.07. 2017 година.
В законна сила на 28.9.2017г.